Lunds universitet
 
Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper
Välkommen!


Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper bildades 1 januari, 2010 efter en sammanslagning av de tidigare institutionerna för geologi och naturgeografi & ekosystemanalys.
 

Vid vår institution bedriver vi undervisning och forskning som spänner över ett stort ämnesområde, allt ifrån jordens äldsta geologiska historia till pågående processer och framtida förändringar i vårt landskap.
 

Institutionen är indelad i två sektioner, Enheten för geologi och Enheten för naturgeografi & ekosystemanalys. Vid institutionen finns också ett centrum för analys av geografiska data - GIS-centrum.
 
Arbetet med att utforma den nya institutionens webbplats är i full gång. Under tiden hittar du information om utbildning, forskning, personal osv genom att följa länkarna till vänster. Du kan också använda länkarna ovan för att komma direkt till de olika enheternas hemsidor.

 

Behöver du snabb information om kurser och våra utbildningar?
Kontakta våra studievägledare direkt:

  • Lena Barnekow (geologi) - 046-222 1541 (lena.barnekow@geol.lu.se)
  • Helena Eriksson (naturgeografi & ekosystemanalys) - 046-222 1691 (helena.eriksson@nateko.lu.se)
Nyheter
Energiutbyte i subarktiska och arktiska ekosystem

Doktorandprojektet går ut på att studera energiutbytet mellan ekosystem och atmosfär i nordliga ekosystem på höga latituder och särskilt kryosfärens roll i subarktiska och arktiska miljöer. Doktoranden kommer att ansvara för mätningar och analyser av energiutbytet på olika lokaler i Grönland, Svalbard och i norra Sverige. Data från andra pågående mätningar som till exempel ICOS’ ekosystemstationer (www.icos-infrastructure.eu och www.icos-sweden.se) eller liknande kommer också att finnas tillgängliga för analyserna. Projektet är en del av ett Nordiskt spetsforskningscentrum, DEFROST (se: www.ncoe-defrost.org), delområde 1 (WP 1) som handlar om utbytet av energi samt koldioxid och metan inom kryosfär och ekosystem. Inom WP 1 kommer det att finnas andra doktorandprojekt som är mer fokuserade på växthusgaser med vilka ett nära samarbete kommer att ske. Mer information finns här. Sista ansökningsdag: 17 juni 2011.

En doktorandtjänst inom modellering av metanutbyte mellan ekosystem och atmosfären över arktis under modernt och framtida klimat

Doktoranden kommer att vidareutveckla och tillämpa en avancerad regional klimat-ekosystemmodell över arktis. Simuleringar med modellen kommer att belysa potentialen för interaktioner mellan klimat, vegetationsmönster, hydrologi och permafrostutbredningen att påverka utbytet av växthusgaserna koldioxid och metan mellan ekosystemen och atmosfären. Forskningen kommer att ge svar på om återkoppling mellan ekosystem- och klimatprocesser över arktis kommer att förstärka eller dämpa klimatförändringarna regionalt och globalt. Sista ansökningsdag 6 augusti, 2011. För mer information, klicka här.

Utbildningsbidrag med kvartärgeologisk inriktning

Vi utlyser ett utbildningsbidrag med kvartärgeologisk inriktning: "Samband mellan primärproduktion och bottenmiljö i uppvällningsområden under de senaste 20 000 åren".   Read more..
Senaste ansökningsdag är den 1 december.

Fler nyheter
Seminarier
Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper,
Sölvegatan 12, 223 62 Lund. Telefon: 046-222 30 30, Fax: 046-222 03 21